Бүсийн Кодууд Палестин улс

Палестин улс ийн Бүсийн Кодууд:Бүсийн Кодууд Палестин улс