Бүсийн Кодууд Палестин улс

Палестин улс ийн Бүсийн Кодууд:

Хот эсвэл Дүүрэг/Район Бүсийн Код
1.Gaza0824
2.Gaza0828

Бүсийн Кодууд Палестин улс