Бүсийн Кодууд Гвиней-Биссау

Гвиней-Биссау ийн Бүсийн Кодууд:Бүсийн Кодууд Гвиней-Биссау