Бүсийн Кодууд Гвиней-Биссау

Гвиней-Биссау ийн Бүсийн Кодууд:

Хот эсвэл Дүүрэг/Район Бүсийн Код
1.Gabú51

Бүсийн Кодууд Гвиней-Биссау