Залгах код Баруун Сахар

Улсын нэр эсвэл залгах кодыг оруулах:Улс:Баруун Сахар

Залгах код:

+212 28

001212 28

Орон нутгийн цаг:

09:05

Интернетийн анхдагч домэйн:

eh

Утасны дугаарын тооцоолуур


Тайлбар:
Дотоодын орон нутгийн кодын угтвар тэгийг энд орхих ёстой. Тиймээс 05876 185876 гэсэн дугаар улсын кодын хамт +21228 5876 185876 болно.


Залгах код Баруун Сахар (ярих код)

Баруун Сахар руу ярих залгах код / ярих код. (Baruun Sachar): +21228
Ашиглах заавар: Олон улсын дуудлагын зориулалттай Олон улсын утасны код нь тухайн улс дотор дуудлага хийх үед ашигладаг аливаа хотын орон нутгийн кодтой төстэй байдаг. Мэдээж гадаад улс руу утасны дуудлага хийхдээ орон нутгийн кодыг орхиж болно гэсэн үг биш юм. Олон улсын дуудлагын хувьд ихэвчлэн 00-ээр эхэлдэг улсын кодыг залгаж эхлэх хэрэгтэй. Дараа нь дотоодын бүсийн кодыг ерөнхийдөө хэвшмэл болсон тэггүйгээр, эцэст нь ердийн адил таны ярихыг хүссэн хүний утасны дугаарыг залгана. Тиймээс Баруун Сахар 08765 123456 дугаарыг залгахад ашиглах дугаар нь Австри, Швейцарь эсвэл өөр улс орноос ирж буй дуудлагын хувьд 00121228.8765.123456 болно.


Улсын код Баруун Сахар (Олон улсын утасны код)