Бүсийн Кодууд Уругвай

Уругвай ийн Бүсийн Кодууд:

Хот эсвэл Дүүрэг/Район Бүсийн Код
1.Florida435
2.Fray Bentos, Río Negro456

Бүсийн Кодууд Уругвай