Бүсийн Кодууд Тунис

Тунис ийн Бүсийн Кодууд:

Хот эсвэл Дүүрэг/Район Бүсийн Код
1.Sfax74

Бүсийн Кодууд Тунис