Бүсийн Кодууд Швейцари

Швейцари ийн Бүсийн Кодууд:

Хот эсвэл Дүүрэг/Район Бүсийн Код
1.Zurich43
2.Zurich44

Бүсийн Кодууд Швейцари