Бүсийн Кодууд Швейцари

Швейцари ийн Бүсийн Кодууд:

Хот эсвэл Дүүрэг/Район Бүсийн Код
1.St. Gallen71

Бүсийн Кодууд Швейцари