Бүсийн Кодууд Свазиланд

Свазиланд ийн Бүсийн Кодууд:

Хот эсвэл Дүүрэг/Район Бүсийн Код
1.Hlathikulu2217
2.Hluthi2227

Бүсийн Кодууд Свазиланд