Бүсийн Кодууд Словак

Словак ийн Бүсийн Кодууд:

Хот эсвэл Дүүрэг/Район Бүсийн Код
1.Žilina041
2.Zvolen045

Бүсийн Кодууд Словак