Бүсийн Кодууд Сири

Сири ийн Бүсийн Кодууд:

Хот эсвэл Дүүрэг/Район Бүсийн Код
1.Tartous43

Бүсийн Кодууд Сири