Бүсийн Кодууд Сири

Сири ийн Бүсийн Кодууд:

Хот эсвэл Дүүрэг/Район Бүсийн Код
1.Menbej25

Бүсийн Кодууд Сири