Бүсийн Кодууд Сальвадор

Сальвадор ийн Бүсийн Кодууд:

Хот эсвэл Дүүрэг/Район Бүсийн Код
1.Gran San Salvador22
2.Gran San Salvador25

Бүсийн Кодууд Сальвадор