Бүсийн Кодууд Сальвадор

Сальвадор ийн Бүсийн Кодууд:

Хот эсвэл Дүүрэг/Район Бүсийн Код
1.Eastern area26

Бүсийн Кодууд Сальвадор