Бүсийн Кодууд Сальвадор

Сальвадор ийн Бүсийн Кодууд:

Хот эсвэл Дүүрэг/Район Бүсийн Код
1.Central area23

Бүсийн Кодууд Сальвадор