Бүсийн Кодууд Румын

Румын ийн Бүсийн Кодууд:

Хот эсвэл Дүүрэг/Район Бүсийн Код
1.Olt0349
2.Olt0249

Бүсийн Кодууд Румын