Бүсийн Кодууд Польш

Польш ийн Бүсийн Кодууд:

Хот эсвэл Дүүрэг/Район Бүсийн Код
1.Nowy Sącz18

Бүсийн Кодууд Польш