Бүсийн Кодууд Польш

Польш ийн Бүсийн Кодууд:

Хот эсвэл Дүүрэг/Район Бүсийн Код
1.Chełm82
2.Ciechanów23
3.Częstochowa34

Бүсийн Кодууд Польш