Бүсийн Кодууд Өмнөд Солонгос

Өмнөд Солонгос ийн Бүсийн Кодууд:

Хот эсвэл Дүүрэг/Район Бүсийн Код
1.Daegu053
2.Daejeon042

Бүсийн Кодууд Өмнөд Солонгос