Бүсийн Кодууд Өмнөд Солонгос

Өмнөд Солонгос ийн Бүсийн Кодууд:

Хот эсвэл Дүүрэг/Район Бүсийн Код
1.Chungcheongbuk-do043
2.Chungcheongnam-do041

Бүсийн Кодууд Өмнөд Солонгос