Бүсийн Кодууд Өмнөд Африк

Өмнөд Африк ийн Бүсийн Кодууд:Бүсийн Кодууд Өмнөд Африк