Бүсийн Кодууд Нигери

Нигери ийн Бүсийн Кодууд:

Хот эсвэл Дүүрэг/Район Бүсийн Код
1.Maiduguri076
2.Makurdi044
3.Minna066

Бүсийн Кодууд Нигери