Бүсийн Кодууд Микронези

Микронези ийн Бүсийн Кодууд:

Хот эсвэл Дүүрэг/Район Бүсийн Код
1.Yap island95
2.Yap island96

Бүсийн Кодууд Микронези