Бүсийн Кодууд Микронези

Микронези ийн Бүсийн Кодууд:

Хот эсвэл Дүүрэг/Район Бүсийн Код
1.Pohnpei island92

Бүсийн Кодууд Микронези