Бүсийн Кодууд Микронези

Микронези ийн Бүсийн Кодууд:

Хот эсвэл Дүүрэг/Район Бүсийн Код
1.Kosrae97

Бүсийн Кодууд Микронези