Бүсийн Кодууд Микронези

Микронези ийн Бүсийн Кодууд:

Хот эсвэл Дүүрэг/Район Бүсийн Код
1.Chuuk island93
2.Chuuk island94

Бүсийн Кодууд Микронези