Бүсийн Кодууд Маршаллын арлууд

Маршаллын арлууд ийн Бүсийн Кодууд:

Хот эсвэл Дүүрэг/Район Бүсийн Код
1.Jaluit Atoll5451

Бүсийн Кодууд Маршаллын арлууд