Бүсийн Кодууд Марокко

Марокко ийн Бүсийн Кодууд:

Хот эсвэл Дүүрэг/Район Бүсийн Код
1.Lakhssas052867
2.Larache05395

Бүсийн Кодууд Марокко