Бүсийн Кодууд Марокко

Марокко ийн Бүсийн Кодууд:

Хот эсвэл Дүүрэг/Район Бүсийн Код
1.Dakhla, Laayoune05289

Бүсийн Кодууд Марокко