Бүсийн Кодууд Мали

Мали ийн Бүсийн Кодууд:

Хот эсвэл Дүүрэг/Район Бүсийн Код
1.Mopti214

Бүсийн Кодууд Мали