Бүсийн Кодууд Мали

Мали ийн Бүсийн Кодууд:

Хот эсвэл Дүүрэг/Район Бүсийн Код
1.Gao and Kidal218

Бүсийн Кодууд Мали