Бүсийн Кодууд Мали

Мали ийн Бүсийн Кодууд:

Хот эсвэл Дүүрэг/Район Бүсийн Код
1.Bamako20
2.Bamako44

Бүсийн Кодууд Мали