Бүсийн Кодууд Мальдив

Мальдив ийн Бүсийн Кодууд:

Хот эсвэл Дүүрэг/Район Бүсийн Код
1.Vaavu670
2.Villingili339

Бүсийн Кодууд Мальдив