Бүсийн Кодууд Мальдив

Мальдив ийн Бүсийн Кодууд:

Хот эсвэл Дүүрэг/Район Бүсийн Код
1.Haa Alif650
2.Haa Dhaalu652
3.Hulumale335

Бүсийн Кодууд Мальдив