Бүсийн Кодууд Мальдив

Мальдив ийн Бүсийн Кодууд:

Хот эсвэл Дүүрэг/Район Бүсийн Код
1.Baa660

Бүсийн Кодууд Мальдив