Бүсийн Кодууд Малайз

Малайз ийн Бүсийн Кодууд:

Хот эсвэл Дүүрэг/Район Бүсийн Код
1.Kuching082

Бүсийн Кодууд Малайз