Бүсийн Кодууд Ливи

Ливи ийн Бүсийн Кодууд:

Хот эсвэл Дүүрэг/Район Бүсийн Код
1.Ubary73
2.Um Laranib726

Бүсийн Кодууд Ливи