Бүсийн Кодууд Кыргызстан

Кыргызстан ийн Бүсийн Кодууд:

Хот эсвэл Дүүрэг/Район Бүсийн Код
1.Uzgen3266
2.Uzgen (Uzgen)3233

Бүсийн Кодууд Кыргызстан