Бүсийн Кодууд Кыргызстан

Кыргызстан ийн Бүсийн Кодууд:

Хот эсвэл Дүүрэг/Район Бүсийн Код
1.Naryn3522
2.Naryn35602

Бүсийн Кодууд Кыргызстан