Бүсийн Кодууд Кыргызстан

Кыргызстан ийн Бүсийн Кодууд:

Хот эсвэл Дүүрэг/Район Бүсийн Код
1.Lebedinovka3166
2.Lebedinovka (Alamudun)3139

Бүсийн Кодууд Кыргызстан