Бүсийн Кодууд Кени

Кени ийн Бүсийн Кодууд:

Хот эсвэл Дүүрэг/Район Бүсийн Код
1.Thika067

Бүсийн Кодууд Кени