Бүсийн Кодууд Кени

Кени ийн Бүсийн Кодууд:

Хот эсвэл Дүүрэг/Район Бүсийн Код
1.Garissa046

Бүсийн Кодууд Кени