Бүсийн Кодууд Камбож

Камбож ийн Бүсийн Кодууд:

Хот эсвэл Дүүрэг/Район Бүсийн Код
1.Takeo032

Бүсийн Кодууд Камбож