Бүсийн Кодууд Камбож

Камбож ийн Бүсийн Кодууд:

Хот эсвэл Дүүрэг/Район Бүсийн Код
1.Oddar Meanchey065

Бүсийн Кодууд Камбож