Бүсийн Кодууд Кабо Верде

Кабо Верде ийн Бүсийн Кодууд:

Хот эсвэл Дүүрэг/Район Бүсийн Код
1.Nova Sintra285

Бүсийн Кодууд Кабо Верде