Бүсийн Кодууд Кабо Верде

Кабо Верде ийн Бүсийн Кодууд:Бүсийн Кодууд Кабо Верде