Бүсийн Кодууд Йемен

Йемен ийн Бүсийн Кодууд:

Хот эсвэл Дүүрэг/Район Бүсийн Код
1.Saddah07
2.Sanaa01

Бүсийн Кодууд Йемен