Бүсийн Кодууд Йемен

Йемен ийн Бүсийн Кодууд:

Хот эсвэл Дүүрэг/Район Бүсийн Код
1.Marib06

Бүсийн Кодууд Йемен