Бүсийн Кодууд Йемен

Йемен ийн Бүсийн Кодууд:

Хот эсвэл Дүүрэг/Район Бүсийн Код
1.Ibb, Taiz04

Бүсийн Кодууд Йемен